Om oss

Medlarna.se

Skapar samförstånd och handlingskraft

Om Oss 

Vårt företag är grundat i medvetande om att framtidens företagande baseras på förmågan att vårda och utveckla sociala relationer. En  organisation som kommunicerar samstämt och harmoniskt gör  ett bra jobb  och skapar goda affärer. Samförstånd ger handlingskraft. Och arbetsglädje!


Fokus i vår metodik är självklart att locka fram individernas handlingskraft och arbetsglädje. Med en kulturanalytisk verktygslåda är vårt mål att åstadkomma förändring inifrån och enighet. Det lyckas vi med genom att utifrån  medarbetarnas egen kunskap om sin situation, tillföra kompetenshöjande kunskap och verktyg. Allt för ett bestående och hållbart resultat  i en lärande process.


Vi  har vår bas i Västra  Götaland och Jönköpings län och har medarbetare  över hela Sverige.  Våra klienter uppskattar att  vi finns lagom nära men med professionell distans. 

Våra medarbetare

Utbildning och erfarenhet i skön kombination


Vår samlade kompetens baseras på utbildning i kombination med en bred erfarenhet från en omfattande kundbas. Alla våra medarbetare har gedigen utbildning på universitetsnivå och mångårig erfarenhet av arbete i olika typer av organisationer, ofta i ledarroller. De har också specialistutbildning inom sina respektive spetskompetenser.


Vårt core team nedan är de ni möter i en första kontakt med oss:

Åsa Rydhard MACA

Regionansvarig Väst 

Medling, interkulturell kommu-

nikation, handledare.

Underhållande föreläsare.


Lång och gedigen erfarenhet av både vinstdrivande och ideella organisationer. Pastor inom Equmeniakyrkan.

Fler medarbetare sökes!Har du kompetens som Speglar eller kompletterar medlarnas nuvarande utbud?


Då kanske du passar in i vårt nätverk av medarbetare!


Om du vill veta mer om möjligheterna hos oss, kontakta

Åsa på 0768-287679

Vår Metodik1

SPEGLING/ KARTLÄGGNING

Varje uppdrag börjar med någon form av nulägesanalys. I form av ett reflekterande samtal eller en större utredning. Vår kompetens gör det möjligt att se med nya och fräscha ögon på ert sammanhang.

2

BEHOVSANALYS

Med ett tydligt framtidsmål ringas aktuella och angelägna behov in.

3

PROCESSDESIGN

Utifrån nuläge, önskat mål och inringade utvecklingsbehov designas Er process. I samarbete med dem det berör, självklart!

4

GENOMFÖRANDE

Vårt arbetssätt fokuserar lärande genom hela processer och syftar till att höja organisationens egen kompetens. Genomförandet blir därför mer av en kvittens på att processen förts till mål.

5

FÖRANKRING

Slutligen lägger vi tid på att reflektera, utvärdera och synliggöra resultatet.

c 2017 Medlarna.se All rights reserved. Mail: Info@medlarna.se Tel: +46 768 287679

Drivs av COW AB, www.cowab.org