Tjänster

Medlarna.se

Skapar samförstånd och handlingskraft

Våra Tjänster

Vi hänger ihop med varandra vi människor. Tillsammans med vår familj, grannar, vänner och arbetskamrater bildar vi ett stort socialt nätverk.


I det här nätverket av relationer uppstår lätt gnissel och gnäll. Konflikter som  är en oundviklig  del av livet i relation med  andra.

 Oftast tänker vi inte ens på att vi kivas om vem som ska plocka undan  eller bestämma.   Men så plötsligt tar gnället över. Eller kanske ännu värre - en isande tystnad. Om inget  görs blir resultatet en upptrappad konflikt som bryter ner relationer vi är beroende av.


Outredda konflikter kostar personligt lidande, sjukskrivningar och skadestånd. De resulterar också i minskad produktion liksom tapp i kvalitet och försäljning.


Att  hantera konflikter på ett medvetet och klokt sätt  och arbeta konfliktförebyggande är därför en klok strategi som garanterar ett gott resultat för din verksamhet. Därför utbildar vi gärna och ger rådgivning. Även i de fall då en medlingsprocess behövts för att lösa upp fullt utvecklade konflikter.


På så sätt öppnar vi upp för samförstånd och handlingskraft.

Fler medarbetare sökes!


Har du kompetens som Speglar eller kompletterar medlarnas nuvarande utbud?


Då kanske du passar in i vårt nätverk av medarbetare!


Om du vill veta mer om möjligheterna hos oss, kontakta Åsa på 0768-287679!

Tjänster

  • Konflikthantering/ Medling
  • Konfliktlösande samtal och processer
  • Handledning/ Konsultering
  • Krishantering
  • Utredningar

Utvecklings Processer

  • Samsyn och policyfrågor
  • Konflikthanteringsplan 

Utbildning

  • Hantera svåra samtal
  • Respektfullt bemötande
  • Konfliktförebyggande strategier

Föreläsning och inspiration

Föreläsningar och happenings som blandar kunskap om att utveckla och vårda relationer med humor, musik och inspiration i olika dos.


c 2017 Medlarna.se All rights reserved. Mail: Info@medlarna.se Tel: +46 768 287679

Drivs av COW AB, www.cowab.org